Råde Taxi

Råde Taxi består av 2 løyvehavere, med til sammen 4 biler

B-257 Maxitaxi med plass til 16 passasjerer, og mulighet for 2 passasjerer i Rullestol

B-971 Maxitaxi med plass til 8 passasjerer, og mulighet for 2 passasjerer i Rullestol

B-137 Stasjonsvogn med plass til 4 passasjerer

B-959 Caddy Maxi med plass til 6 passasjerer , og mulighet for 1 passasjer i Rullestol

Ved rullestol transport så vil det være litt begrensninger i antall passasjerer.

Ring oss på 95010500 for nærmere innformasjon